O nama

Preduzeće osnovano 1996. godine u drvnoj industriji sa fabrikom primarne i finalne obrade drveta. Fabrika je locirana na šestom kilometru uz dolinu rijeke Gostović u industrijskoj zoni grada Zavidovići. Ova kompanija se bavi preradom drveta od osnovne sirovine i polu proizvoda u veliku liniju raznih finalnih proizvoda od drveta.

Danas kompanija Euroimpex se bavi proizvodnjom i preradom drveta u finalne proizvode od drveta kao što su lijepljene ploče od bukve, hrasta, jelovine, jasena, ariša i drugih vrsta drveta. Ploče za unutarnju ugradnju, te elemente za izradu prozora, vrata i raznih vrsta različitog namještaja. Također, kompanija vrši rezanje i proizvodnju raznih vrsta građevinskih materijala, vrtnih i balkonskih ograda i raznih proizvoda od drveta za spoljnu ugradnju. Značajan prodajni segment kompanije zauzimaju proizvodnja i prodaja sirovih energetskih goriva poput cijepanog drveta, briketa i peleta. Kompanija 95% svoje proizvodnje izvozi na vanjsko tržište plasirajući svoje proizvode u zemlje poput Hrvatske, Slovenije, Austrije i drugih Europskih zemalja.

 

– Lijepljeni drveni elementi od svih vrsta drveta sa unutrašnju i spoljnu ugradnju.

 

 

 

– Priprema, rezanje, sušenje, parenje i sve potrebne operacije za pripremu, preradu i lijepljenje proizvoda, građevinskog materijala i elemenata za proizvodnju namještaja.

 

 

 

 

– Proizvodnja tvrdih goriva za grijanje poput cijepanog drveta, briketa i peleta.