Tvrda goriva

Drvena odlaga

Odlaga namijenjena za odlaganje vatre za kamine, roštilje i u pećima za centralno grijanje. Prednosti su nepostojanje neugodnih mirisa, čistoća pri upotrebi i jednostovana upotreba.

Cijepano bukovo drvo u paleti

Cijepano bukovo drvo u paleti 1*1*1 m.


Briketi za grijanje

Veoma dobar za podizanje vatre. Proizvodi jako malu količinu pepela i veoma kalorično bogat što znači da proizvodi veliku količinu toplote. Plamen je veoma lijep stoga je pogodan za upotrebu u kaminima i pećima za centralno grijanje.

Pelet u vreći